JKR BIM SEminar edition 1 (KL)

Topic: Pelaksanaan BIM dalam Projek Kerajaan / How to Implement BIM in JKR’s Projects

Venue: Dewan Tun Hamdan Sheikh Tahir, Wisma Sejarah

Date: 16 February 2023

BEM Approved CPD Hours:  8 [Ref No.: BEM/REG/12 Jld. 9(628)]
CIDB CCD Points: 10 [Ref No.: CIDBWP/C/CIMS/2022/8402]

Speakers:

Ir. Ahmad Ridzuan bin Abu Bakar,  Ir. Ts. Mohd Faiz bin Shapiai,  En. Muhammad Iyas bin Mahzan

En. Razak Wong Chen Keng,  En. Bryan Ewe Teik Tsia

Guest Speaker: En. Sagar Thorat

Objective:

Seminar ini dianjurkan oleh CP Development (M) Sdn Bhd dengan sokongan JKR bagi meningkatkan tahap kesedaran dan kesediaan penggiat industri pembinaan khususnya para jurutera awam tentang pelaksanaan BIM dalam projek Jabatan Kerja Raya (JKR). Para penceramah terdiri daripada pakar yang berpengalaman dan terlibat secara langsung dalam pelaksanaan BIM bagi projek Kerajaan. Seminar ini dapat memberi manfaat dan pengetahuan kepada perunding, kontraktor dan pelbagai agensi kerajaan untuk bersama-sama menjayakan pelaksanaan BIM dalam projek-projek kerajaan seterusnya merealisasikan hasrat pendigitalan sistem penyampaian projek dan pengurusan aset menyeluruh.

Organizer: CP Development (M) Sdn Bhd

Co-organizer: JKR Malaysia

Main Sponsor: Software One Experts Sdn Bhd